Systemy automatyki przemysłowej do branży energetycznej, wojskowej oraz paliwowej

Systemy Automatyki Przemysłowej

Ważną pozycję w ofercie TEKO zajmuje kompleksowa realizacja wdrożeń systemów klasy SCADA/DCS, wykorzystujące sterowniki PLC oraz specjalizowane sterowniki przemysłowe. Zakres realizowanych prac uwzględnia niewielkie systemy, składające się z jednego sterownika obiektowego aż do dużych systemów przemysłowych, obejmujących całe bazy magazynowe oraz pompownie i rurociągi dalekosiężne. Dostarczane systemy automatyki klasy SCADA/DCS zapewniają czytelny sposób wizualizacji obiektów, intuicyjne sterowanie, rozbudowaną możliwość raportowania oraz wizualizacji trendów pomiarowych, automatyzację operacji technologicznych oraz kompleksową archiwizację danych obiektowych.
Dostarczane przez TEKO systemy umożliwiają integrację sterowników przemysłowych wiodących producentów sprzętu i urządzeń automatyki i elektroenergetyki. Rozwijane w sposób ciągły oprogramowanie umożliwia integrację coraz to nowych urządzeń z wykorzystaniem powszechnie stosowanych jak i specjalistycznych protokołów komunikacyjnych.
Kompleksowa dostawa systemów automatyki obejmuje pełen zakres usług związanych z wykonaniem automatyki obiektu, tj. projekt, dostawę i prefabrykację szaf sterowniczych, oprogramowanie aplikacyjne, montaż i uruchomienie na obiekcie, testy i sprawdzenie.
Dostarczane przez TEKO systemy objęte są serwisem gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym.