Systemy automatyki przemysłowej do branży energetycznej, wojskowej oraz paliwowej

Software

Oprogramowanie dostarczane przez TEKO jest dostosowane do pracy na sterownikach przemysłowych, zapewniających wymaganą od danego obiektu moc obliczeniową. Przemysłowy wielozadaniowy system operacyjny OS-9 firmy Microware (Kontron/PEP) lub system operacyjny Linux (MOXA, IEI Technology, Advantech) posiada modułową architekturę, dzięki której może być elastycznie dostosowywany w zależności od potrzeb i pełnionych zadań oraz stanowi platformę praktycznie uniezależnioną od konfiguracji sprzętowej. Oprogramowanie TEKO może być uruchamiane na sterowniku jednosystemowym lub przy wykorzystaniu wirtualizacji (VM Ware vSphere, VirtualBox). Każdy moduł oprogramowania spełnia ściśle określone zadania i może być elastycznie konfigurowany i dostosowany do wymagań obiektu. TEKO w ramach dostawy oprogramowania zapewnia moduły symulacyjne, umożliwiające pełne sprawdzenie funkcjonalności oraz zapewniające platformę do szkoleń obsługi i inżynierów systemu.
Oprogramowanie systemów automatyki TEKO jest eksploatowane od 25 lat i jest stale rozwijane w celu lepszego dostosowania do potrzeb Klientów. Równocześnie ciągły rozwój i kontrola jakości oprogramowania zapewnia wysoką stabilność pracy systemów oraz umożliwia szybkie wprowadzanie zmian, niezbędnych do uzyskania wymaganych nowych funkcjonalności systemów.
Systemy automatyki TEKO umożliwiają pełną integrację innych systemów poprzez zapewnienie wszystkich niezbędnych protokołów wykorzystywanych w automatyce i energetyce oraz przy przekazie danych do systemów biznesowych. Możliwość rozbudowy interfejsów komunikacyjnych umożliwia połączenie systemów automatyki z dowolnymi systemami i urządzeniami wykorzystywanym przez Klienta. Oprogramowanie firmy TEKO zapewnia szybką akwizycję i przygotowanie danych oraz niezawodne ich magazynowanie poprzez wieloserwerowy system archiwizacji danych.
System wizualizacji dostarczany nieprzerwanie od 1999r., pracujący w środowisku Microsoft Windows zapewnia intuicyjną obsługę oraz niezawodność działania.