Systemy automatyki przemysłowej do branży energetycznej, wojskowej oraz paliwowej

Prefabrykacja szaf sterowniczych

TEKO wykonuje pełną prefabrykację szaf sterowniczych na potrzeby Systemów Automatyki Przemysłowej oraz Systemów Wykrywania i Lokalizacji Rozszczelnień. Zakres prefabrykacji obejmuje:

ZAKUP I KOMPLETACJĘ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

MONTAŻ URZĄDZEŃ ORAZ POŁĄCZEŃ KABLOWYCH

WYKONANIE TESTÓW I SPRAWDZEŃ

PRZYGOTOWANIE SZAFY DO DOSTAWY NA OBIEKT