Systemy automatyki przemysłowej do branży energetycznej, wojskowej oraz paliwowej

Projektowanie Systemów AKPiA

TEKO realizuje zakres projektowy Systemów Automatyki Przemysłowej oraz Systemów Wykrywania i Lokalizacji Rozszczelnień w pełnym zakresie, obejmującym:

KONCEPCJE AUTOMATYZACJI OBIEKTU

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

WYKONANIE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

Wykonywane projekty AKPiA uwzględniają wykorzystanie nowoczesnych technologii stosowanych w automatyce przemysłowej jak również umożliwiają powiązanie posiadanych przez Klienta rozwiązań technicznych w połączeniu z nowymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku.