Systemy Wykrywania i Lokalizacji Rozszczelnień

Najbardziej specjalistyczną pozycję w ofercie TEKO zajmują wdrożenia systemów wykrywania wycieków w rurociągach dalekosiężnych (LDS). TEKO dostarcza systemy LDS dla rurociągów naftowych i paliwowych od 1993r. bazując na własnym oprogramowaniu rozwijanym nieprzerwanie od 1993r. oraz doświadczeniu specjalistów TEKO. 25 lat rozwoju systemów LDS doprowadziło do powstania pięciu generacji systemów, każda kolejna generacja umożliwia wykrywanie coraz to mniejszych rozszczelnień z coraz większą dokładnością.

Dostarczany przez TEKO system LDS umożliwia realizację funkcji wykrywania w oparciu o najczulszą dostępną metodę wykrywania: metodę fali ciśnieniowej oraz uzupełniającą metodę: metodę bilansu masy.

TEKO realizuje kompleksową dostawę systemów LDS zapewniając:

  • Specjalistyczne urządzenia systemów LDS

  • Oprogramowanie aplikacyjne

  • oprogramowanie umożliwiajace weryfikację wskazań systemu

  • wdrożenie i uruchomienie

  • Wsparcie techniczne oraz serwis 365/24/7