Prefabrykacja szaf sterowniczych

TEKO wykonuje pełną prefabrykację szaf sterowniczych na potrzeby Systemów Automatyki Przemysłowej oraz Systemów Wykrywania i Lokalizacji Rozszczelnień. Zakres prefabrykacji obejmuje:

zakup i kompletację infrastruktury technicznej

montaż urządzeń oraz połączeń kablowych

wykonanie testów i sprawdzeń

przygotowanie szafy do dostawy na obiekt